Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde indledes allerde når barnet skrives op på venteliste til Skovbrynet. Herved bliver forældrene gjort opmærksomme på de krav, vi stiller til dem.

   - hvad er filosofien bag pædagogikken

   - hvordan udtrykker den sig i det daglige arbejde

   - hvad forventer vi af forældrene

   - hvor kan de hente oplysninger om pædagogikken, samt en masse praktiske oplysninger

Det er vigtigt for børnenes trivsel og det fremtidige arbejde, at forældrene gør sig et bevidst valg med hensyn til institutionsvalg. 

   

Vores forventninger til forældrene

Vi forventer:

at forældrene er positive overfor pædagogikken og giver barnet lov til at have et "barndomsland", hvor der findes nisser, alfer, engle og mange andre naturvæsner.

at forældrene møder op til forældremøder og andre arrangementer for forældre, herunder arbejdsweekender to gange om året.

at barnet deltager i den daglige rytme og alle årstidsfester

at forældrene forstår hvor vigtigt det er for deres barn, at der er en god tone og samarbejde mellem pædagoger og forældre.

at forældrene altid kontakter personalet, hvis de er utilfredse med noget, men aldrig mens børnene overværer det. 

at barnet i børnehaven er afleveret senest kl. 9.00, hvis ikke andet er aftalt dagen i forvejen.

at Skovbrynet er en have for børn som er formet efter børnenes behov og ikke kun en pasningsordning

at man som forældre er behjælpelig med praktiske opgaver i det daglige, i det omfang man har mulighed for.

Forældrearbejde

Skovbrynet er en privat institution som er afhængig af forældrenes frivillige arbejde.
Vi har to arbejdsweekender om året, hvor vi forventer at alle forældre deltager minimum en af dagene i hver weekend.
For børnene er det en stor oplevelse, at far og mor har hjulpet til med at fylde sandkassen eller malet vinduerne.

Hjemmebesøg og konsultation

For de ansatte i Skovbrynet er det meget vigtigt at lære familien at kende, for herved at kunne forstå barnet i alle situationer.
Vi kommer derfor på hjemmebesøg hos alle børnehavebørn efter ca. 3 mdr.
Pædagogerne beder jer om at finde et tidspunkt, hvor hele familien er hjemme. Her kan forældrene stille spørgsmål til pædagogikken. Pædagogen kan se hvordan barnet er hjemme og hvilke rammer, der omgiver barnet efter børnehave tid.

I vuggetsuen tilbydes forældrene en opstartssamtale efter ca. 3 mdr, denne foregår i Skovbrynet.

Der vil også være en årlig konsultation, hvor forældrene kan komme og møde pædagogerne i Skovbrynet for at høre, hvordan det går med deres barn.

Skolestart

Vores pædagogik arbejder ud fra 7 års perioder og det er derfor af stor betydning, at barnet slutter sin 7 års periode i trygge rammer. Barnet skal have oplevet det at være den store og have "kongeåret" med, inden det skal videre.
Det kan være meget individuelt om et barn er skolemodent, og vi tager derfor meget gerne en snak med forældrene, når tiden er inde.