BMV. Børnemiljøvurdering

indledning

Folketinget vedtog i 2006 loven om børnemiljøvurdering i dagtilbud.
Der skal derfor udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering (BMV), som indeholder en kortlægning af institutionens fysiske, psykiske og æsteriske børnemiljø. Denne børnemiljøvurdering skal være et redskab til at fremme børnenes trivsel, udvikling og læring.

Børnemiljøvurderingen skal laves i børneperspektiv.
Børnene skal i en eller anden form inddrages i udarbejdelsen af børnemiljøvurderingen.

BMV'en skal revideres hvert 3 år, næste gang vil være januar 2014
Skovbrynet er en Rudolf Steiner vuggestue og børnehave. Vores pædagogik bygger på nogle særlige værdier, som vi lægger meget vægt på i hverdagen.
Vi har en genkendelig rytme i hverdagen, ugen og året. Dette skaber ro for vores børn og ansatte.
Skovbrynet er også indrettet som et hjem og ikke en institution. Også mange af vores gørmål er hjemlige. Vi vasker tøj, rydder op, laver mad, pynter fint op efter årstidens rytme mm.
Vi voksne er meget opmæsksomme på at give hvert barn det, som det har behov for - omsorg og trykhed.
Vi tilstræber os at være sunde og gode efterligningsværdige voksne.
Vi er opmærksomme på at børn "suger" alt til sig og INTET sorterer fra.

kortlægningen, beskrivelse og svar

Vi har i Skovbrynet valgt at lederen står for indhentning af materiale omkring BMV'en, kortlægning samt udarbejdelsen og opfølgning mm.
Vi vælger ikke at inddrage myndigheder eller forældre og bestyrelsen har blot hjulpet med at stille spørgsmålene til børnene.

Lederen har valgt at lave Skovbrynets egne spørgsmål til børnene. Disse spørgsmål er lavet med udgangspunkt i DCUM´s (dansk center for undervisning) materiale.
Børnene bliver inddraget i spørgsmålene.
Vi har valgt at en mindre gruppe på ca. 5 børn i alderen 4 til 6 år skal deltage.
Bestyrelsen er blevet informeret om BMV og de vil få et eksemplar når BMV'en er udarbejdet.

Alle Skovbrynets spørgsmål og børnenes svar lyder således:
1: Er du en dreng eller en pige?
   3 drenge og 2 piger.
2. Hvor mange år er du ?
   4 på 5 år og en på 4 år.
3. Er der noget særligt du må i børnehaven, fordi du er ::: år?
   4 år: nææ...5 år Når vi leger må jeg bestemme selv hvem jeg vil være.      
   storegruppe og male.
4. Bliver du glad, når du skal i børnehave?
   Nogen gange ikke, men nogen gange gør jeg. Ja, det er ret sjovt.
- hvis nej: hvad gør de voksne så?
   Jeg bliver sådan genert og så taler de voksne med mig.
5. Kender du alle de voksne i børnehaven?
   Vi kender dem på vores egen stue men ikke alle fra den anden stue.
- hvis nej: Hvem?
   Hvis ikke man ved hvem, kan man bare spørge.
6. Hvad er det sjoveste i Skovbrynet?
   At løbe og lege. vi må kun løbe udenfor. Når vi får kage til fødselsdag. At  
   bygge huler.
7. Hvad er det kedeligste i Skovbrynet?
   At sidde ved bordet og spise. At stå helt stille og ikke lave noget.
   skammekrogen. At male.
8. Har du en god ved i børnehaven du leger med?
   Ja. 
 - Hvem? 
   Børnene nævner mange navne hver især.
9. Har du altid en at lege med?
   Ja og hvis der ikke lige er en finder jeg bare en anden eller leger bare selv.
- Hvis nej: Hvad gør du så?
   der er nogen gange nogle der bliver holdt udenfor. Så siger jeg det bare til en
   voksen og så trøster de mig.
10. Er du blevet drillet i børnehaven?
    Det kan jeg ikke huske. Nææ....
    ja, det er ikke ret sjovt.
- Hvis ja: Hvad gør du eller de voksne så? Ja, så siger jeg det til de voksne, så
    sidder dem der har drillet på bænken
    nogen gange.
11. Kan du hjælpe/trøste hvis andre er kede af det?
    Ja, jeg trøster dem. Ja, nogen gange de voksne kommer hvis der er en der er
    ked af det.
-Hvis ja:Hvad gør du så?
    Ja, jeg trøster dem. Man kan gi en krammer. Jeg gemmer mig 
12. Hilser de voksne på dig, når du kommer om morgenen?
    De siger hej. Ja, de snakker med mig. 
13. Siger de voksne farvel til dig, når du bliver hentet?
    Ja, alle- Vi hopper farvel. Nej, de siger farvel til de andre voksne.
14. Kan du se/mærke, at de voksne i Skovbrynet godt kan lide dig?
    Ja, det kan jeg bare mærke. Jeg kan se det på øjnene. nej, det ved jeg ikke.
15. Er der nogen der driller eller slår i børnehaven?
    Ja, nogen gange. Ja, nogen gange, men jeg smutter bare.
- Hvis ja: Hvad siger og gør de voksne så?
    Så snakker de med os og måske kommer vi på bænken og sidder og tegner.
16. Hvad lærer du at blive god til i børnehaven?
   Morgensang. lære sange og fingerlege og sanglege. Tegne.
17. Er der et sted i Skovbrynet, hvor du kan lege i fred og ro?
    Ja.
- Hvis ja: Hvor er det?
   I Huler, mest indenfor. Ved de voksne, på bænken udenfor.
18. Er der et sted du kan lege vildt, løbe stærkt, springe ned, klatre?
    Ja.
- Hvis ja: Hvor er det?
    Udenfor. 
- Hvis nej: Hvor kunne du tænke dig at det skulle være?
19. Har du et sted, du kan hvile dig, når du er træt?
    I sofaen indenfor. I gyngen udenfor. På bænken hos de voksne.
20. Hvad er din yndlings leg indenfor?
    Lege vildt. Mor, far og børn. Ninja turtel. Bjørnen sover.
21. Hvad er din yndlings leg udenfor?
    Spejderman. Prinsesser.
22. Hvad er det bedste/fineste I har i børnehaven?
    Krystaller og lys. Stabelklodser. Man må ikke lege med dem.
    Tæpper til huler.
23.Er der noget i Skovbrynet, der gør dig særligt glad?
    Ved ikke. Når de voksne snakker med mig.
24. Er der noget i Skovbrynet, der gør dig ked af det?
    Når nogen slår. Ja nogen gane, når jeg falder eller glider.
25.Hvad kan din næse godt lide at dufte til i børnehaven?
    At være udenfor. Bålmad. Bålpandekager. Pizza. Risengrød.
26. Hvad kan din næse ikke lide at dufte til i børnehaven?
   Pasta med gulerodssovs.
27. Er du med til at gøre fint i børnehaven?
    Ja, det er sjovt. Det kan jeg ikke huske.
-Hvis ja: Hvad gør du så? 
   Pynte og hjælpe med at rydde op. Hjælpe med noget. Feje, finde fine ting i        skoven.
28. Er der larm eller støj nogen steder i børnehaven?
   Nogengange. 
- Hvis ja: Hvor?
    Morgensang, når børnene skriger. Maskiner/traktor udenfor. Når vi leger og
    råber og skriger
29. Hvad kan du godt lide i Skovbrynet?
    At lege og tegne. 
30. Hvad kan du ikke lide i Skovbrynet?
    At være stille. Høj musik.
31. Er din familie med til at lave noget i Skovbrynet?
    Ja, til have fest.
- Hvis ja: Hvad er det?
   Filte til julebazaren. Ja, min mor har været med til at lave dukketeater.
- Hvis nej: Hvad kunne du tænke dig, de lavede?


Børnene leger hule hos troldene.

konklution og handleplan

Konklusion af BMV fra marts 2010

Alt i alt har vi kun oplevet en bred glæde og positivitet fra børnene i alle de svar, hvor alle børn var enige.

Vi mener heraf at kunne konkludere, at vi i Skovbrynet pt. ingen store problemer har at skulle udrede og bearbejde. Ved "OK" svarene fandtes heller ingen alarmerende alvorlige problemsvar fra børnene.

Her følger de samlede konklusioner inden for de tre områder ud fra de besvarelser, hvor samtlige børn var enige:

Fysiske BMV:

Den frie leg, som indeholder uanede muligheder for fantasien at udfolde sig, er for børnene meget vigtig - både udenfor samt indenfor.

Maden er ligeledes en både vigtig og dejlig ting.

Børnene synes alle, at der er mulighed for god fri udfoldelse (også til de "vildere" lege)

Alle føler sig medansvarlige for børnehavens fysiske udseende. Børnene ved at både de selv samt deres forældre hjælper til at vi har det pænt og fint i børnehaven.

Psykiske BMV:

Alle børn glæder sig til at komme i børnehaven om morgenen. Alle børn kender de voksne og ved, at de voksne godt kan lide dem. Børnene føler sig set, der bliver budt både velkommen og sagt farvel, når man kommer og går.

Alle har mindst en ven. Alle føler sig trygge og ved at de voksne griber ind, hvis der er problemer. Børnene er desuden også godt selv rustet til at hjælpe og trøste, hvis andre er kede af det (man er ikke ligeglad med andres ve og vel).

Æstetiske BMV:

Børnehaven er vores fælles hjem. Vi vil gerne have det pænt og fint og tager alle del i dette arbejde.

Børnene føler sig medansvarlige. Både de selv samt deres forældre hjælper til med arbejdet.

Vi mener, at vi ud fra vores konklusioner om BMVén kan føle os bekræftet i, at vores pædagogik med vores særlige vigtige værdier er medvirkende til at vores børn befinder sig rigtig godt.

Det er derfor meget vigtigt, at vi voksne i børnehaven til stadighed er os bevidste om vores værdier, at vi fortsat vil kunne bevare et befordrende børnemiljø.

 

Fase 4: Handlingsplan

Dette kapitel omhandler udarbejdelse af handlingsplan for evt. problemer i børnehaven.

Vi kan denne gang glæde os over, at der pt. ikke er nogen problemer, som vi må lave handlingsplan til.

 

Fase 5: Opfølgning

Hvem kan og skal vurdere om eventuelle ændringer påvirker børnemiljøet i en sådan grad, at BMV én skal revideres?

Børnehavens Bestyrelse (som består af forældre samt af lærere fra Lindved skolen i Odense) samt børnehavens pædagoger.

 

Er der grund til at evaluere proces og metoder før den næste BMV?

Ja, altid, for at bibeholde vågenheden i arbejdet.

Januar 2011. Marianne Jensen.