Bestyrelse i Skovbrynet


Skovbrynets bestyrelse er en to strenget model hvilket betyder, at de to bestyrelser afholder både separate møder og fællesmøder.

Se evt. mere under menupunktet "Vedtægter".

Institutionsbestyrelsen:
Der sidder fem i institutionsbestyrelsen, som varetager den overordnede økonomi og ledelse, herunder aftaler mellem Odense Kommune og Skovbrynet.

Bestyrelsesformanden inddrages i budgetlægning og løbende økonomisk opfølgning, ligesom formanden har den overordnede kontakt til Skovbrynets revisor og bank.

Formand:
Irene Westersø Birk  irenebirk@live.dk 

Næstformand:
Katrine Vorup Øyås 
     

Bestyrelsesmedlem:
Jette Henningsen Lots
jl@rss-odense.dk   

Ansvarlig leder:
Maria Hoffmann
info@skovbrynet-odense.dk

Administrativ koordinator
Rie Rasmussen

Medarbejderrepræsentant:
Berit Eggert Møller
     


Forældrebestyrelsen:
I forældrebestyrelsen sidder fire medlemmer, som på vegne af børnene varetager deres interesser overfor og i samarbejde med institutionsbestyrelsen og ledelsen.

Formand:
Julie Stendevad
juste08student@sdu.dk  på valg april 2019)
 
Næstformand:      
Marina Bjørling-Poulsen
mbjorling@hotmail.com  (på valg april 2018)
 
Bestyrelsesmedlemmer:
Daniel Damgaard danieldamgaard@gmail.com  (på valg april 2019)


Suppleanter: