Udmeldelsesblanket til Skovbrynet

Udmeldelsesblanket

Jeg ønsker at udmelde mit barn fra Skovbrynet.

 

Fra dato: ______________________

Barnets cpr-nr.: __________________________________

Barnets navn: ____________________________________

Årsag: _________________________________________

______________________________________________

 

Dato: ______________________

Underskrift: ____________________________________

Bemærk at udmeldelse skal være kontoret i hænde minimum 2 måneder før udmeldelsesdato og at udmeldelse kan ske til den 15. eller sidste dag i måneden. 

 

Udmeldelsen sendes til:

Skovbrynet - Rudolf Steiner Vuggestue og Børnehave

Mogensensvej 26

5000 Odense C

----------------------------------------------------------------

Skovbrynet bekræfter at have modtaget udmeldelse på: 

Barnets cpr-nr.: _________________________________

Barnets navn: ___________________________________

Fra dato: __________________

 

Dato: _____________

Underskrift: ____________________________________