Indmeldelsesblanket

Ansøgning om optagelse i Skovbrynet

Herved ansøges om optagelse af mit/vores barn i:

Vuggestue (10 mdr. - 2,10 år) fra d.   /   20
Børnehave (2,10 år - 6 
år) fra d.   /   20


Barnets fulde navn:________________________________
Cpr.nr.:_________________________________________
Adresse:________________________________________

E-mail:_________________________________________

Moderens navn: __________________________________
Stilling:_________________________________________
Tlf. & evt. mobil:__________________________________

Faderens navn: __________________________________
Stilling:_________________________________________
Tlf. & evt. mobil: __________________________________

skende (navn & fødselsdag):
___________________________________________________
___________________________________________________
Har du/I kendskab til Steinerpædagogik:

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Hvorfor vælger du/I Skovbrynet: _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 _________  _____________________________________
Dato             Underskrift