Indmeldelse og udmeldelse

Optagelse og udmeldelse i Skovbrynet

 

 

 

Skema til ansøgning om optagelse i Skovbrynet findes i hovedmenuen


Blanketten skal udfyldes og sendes til:

Skovbrynet - Rudolf Steiner Børnehave og Vuggestue
Mogensensvej 26
5000 Odense C

Vi anbefaler, at man kommer og ser stedet og møder de mennesker, der skal tage vare på jeres børn, inden man siger ja til en plads.

Der kan ikke tilmeldes børn til Skovbrynet over pladsanvisningen i Odense Kommune.

Man skal være berettiget til en pasningsplads i ens bopælskommune, og skal derfor blive stående i det kommunale pladsanvisningsregister.

Såfremt barnet kan optages, vil man blive kontaktet først telefonisk, hvorefter skal optagelsen bekræftes skriftligt af begge parter.

Når man har fået bekræftet sin plads i Skovbrynet og er berettiget til en plads i kommunen, kontakter man denne og frasiger sig den tilbudte plads og melder at barnet fremover skal gå i Skovbrynet. Derefter vil ledelsen i Skovbrynet ordne resten.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til Skovbrynet med mindst 2 måneders varsel til den 15 eller sidste dag i måneden.


Udmeldelseblanket findes i hovedmenuen.