Forældre samarbejde

I Skovbrynet mødes barnet og dets forældre af et inderligt velkommen og et ønske fra huset om en tidlig forventningsafstemning. Vi vil ved opstartssamtale forventningsafstemme det spirende samarbejde mellem huset og Jer som forældre.

I er barnets tætte relation og I er kompetente på Jeres barns behov og trivsel. Vi er kompetente på et barns vej ind i et fællesskab, som en vuggestue og børnehave er. Vi har som hus mulighed for at imødekomme barnets første tid med få voksenrelationer og en skærmet dag uden for mange skift og indtryk. Men det er vigtigt for os, som børnehus, at børn, forældre og kollegie lærer hinanden at kende, så huset som helhed kan skabe trygheden. Der vil i perioder, som f.eks. feriepasning, hvor det kommer alle til gode.

Når det er besluttet, at barnet indskrives og starter i Skovbrynet vil barnets primær voksen være i tæt kontakt og dialog med Jer som forældre omkring barnets opstart. Det er her vigtigt, at vi som hus får et sandt og realistisk billede af de udfordringer I, som forældre tænker der vil være; det kan være næsten ubærligt at skulle sige farvel for en forælder og det kan være svært for mange forældre at imødekomme barnets behov for tidlige dage over en længere periode. Det vil være en vigtig del af opstarten at flest mulige udfordringer sættes i tale og der skabes et fælles billede af mulige løsninger.

Vi har som hus et ønske om, at I som forældre er åbne og nysgerrige på vores pædagogik og den impuls der ligger i arbejdet med det lille barn. Vi vil efter bedste evne holde oplæg og formidle den på forældremøder og indbyde til foredrag i huset gennem året.

Vi forventer ikke noget af Jer som forældre, som vi ikke forventer af os selv som kollegie:
  • At være åbne, lyttende og iagttagende omkring barnet og dets trivsel.
  • At forberede os til de 2 årlige børnekonsultationer, som er obligatoriske for alle.
  • At tale med respekt og lydhørhed, også når noget er svært at få sagt.
  • At have fokus på barnets behov og ikke egne ønsker og behov.
  • At være professionelle og kompetente i vores dialog internt og eksternt omkring husets børn, forældre og kolleger.
  • At sætte os ind i pædagogikken og arbejde dedikeret på barnets og helhedens vel.
  • At være aktive og deltagende i alle forældremøder, arbejdsdage og årstidsfester.
  • At være indlevende og imødekommende i alt hvad der kommer os i møde og altid nøje overveje hvilken vej, der er den rette i eventuelle konflikter.
  • At søge råd og vejledning hvis vi oplever vi ikke har kompetencen på et givent område og være ærlige, tillidsfulde og åbne i vores samarbejde omkring barnet.
  • TOP