Ind- og udmeldelse

Indmeldelse

Ved ønske om indmeldelse til Skovbrynets børnehave og vuggestue bedes der udfyldes skema til venteliste via dette link:

Opskrivning til venteliste

Søskendebørn har pladsgaranti, men skal også registreres via dette link. Der er ligeledes pladsgaranti fra vuggestue til børnehave og dette kræver ikke yderligere opskrivning.

Vi gør opmærksom på, at det koster 200 kr. at blive skrevet på venteliste. Beløbet indbetales til Skovbrynets støtteforening 8401-1055369. Du/I bedes skrive barnets navn ved indbetaling.

I vil herefter blive kontaktet og få oplyst dato for næste rundvisning i Skovbrynet.

 

Udmeldelse

Bemærk at udmeldelse skal være kontoret i hænde minimum 2 måneder før udmeldelsesdato og at udmeldelse kan ske til den 15. eller sidste dag i måneden.

Udmeldelsen sendes skriftligt til: adm@skovbrynet-odense.dk

TOP