Ind- og udmeldelse

Herved ansøges om optagelse af mit/vores barn i Skovbrynet.
Vi gør opmærksom på, at koster 200 kr. at blive skrevet på venteliste. Beløbet skal indbetales til Skovbrynets støtteforening 8401-1055369. Du/I bedes skrive navn ved indbetaling.

Jeg ønsker at udmelde mit barn fra Skovbrynet.

Bemærk at udmeldelse skal være kontoret i hænde minimum 2 måneder før udmeldelsesdato og at udmeldelse kan ske til den 15. eller sidste dag i måneden

TOP