Kollegiet

I Skovbrynet er vi et samlet kollegie med lige ret og pligt. Der ligger opgaver i huset, som kræver en pædagogisk baggrund, erfaring og viden. Det er vigtigt at de voksne, der besidder disse, ikke lukker sig om dem, men holder sig åben og inkluderende, da vi arbejder tillidsbaseret omkring det enkelte barn og den samlede børnegruppe.

De uddannede pædagoger har helt naturligt overblikket og ansvaret for dagen, ugen og tiden der kommer. De har ansvaret for i det daglige at være lyttende og inkluderende i samarbejdet. Det er vigtigt for børnene at opleve voksne der arbejder respektfuldt og lyttende, da det afspejler sig i barnets leg og læring.

Vi har et fortløbende pædagogisk udviklings arbejde i huset og er på lige fod; pædagoger, medhjælpere og praktikanter imellem. Vi er forpligtede til at udvikle os som mennesker og være åbne og nysgerrige på vores pædagogiske praksis og kollegiets trivsel. Vi skal tage ansvar for vores egen udviklingsvej og kan i et forpligtende arbejdsfællesskab kun gå foran og være efterlignelsesværdige voksne og hermed invitere andre ind i denne udvikling og fællesskab. Vi har ansvar for at ytre os i det åbne rum, hvis og når vi oplever tale eller handling der går imod det fælles bedste og kollegiets trivsel.

Vi har i huset et menneskemøde, der skal plejes i dagligdagen. Hver morgen kl.10 samles de voksne en kort stund i haven i en kreds, hvor de læser et vers og ser hinanden i øjnene. Det er her vi forventnings afstemmer dagen med hinanden og kort kan afklare om der er ændringer i dagens forløb vi skal tage højde for.

Børnehave

Elverne Alferne
Lotte
Rikke H. (barselsvikar for Rikke R.)
Mathias
Jeppe (praktikant)
Ingelise
Leia
Emil
Julie (EGU-elev)

Vuggestue

Skovnisser Rumpenisser Skovfeer
Trine
Gitte
Katja
Rikke P
Sanne
Emma
Olivia
Cecilie

TOP