Rudolf Steiner pædagogikken

Det lille barn er et sansende og kompetent væsen, og vi skal som voksne rollemodeller altid nøje overveje på hvilken måde vi griber ind i barnets udvikling, når vi er opdragende.

Barnets primære relation er og vil altid være dets forældre – vi træder varsomt ind i barnets liv, som fagligt og menneskeligt kompetente voksne. Vi skaber en relation til barnet, som er tillidsfuld, og skal give barnet mulighed for også i de timer det tilbringer væk fra mor og far, at kunne udvikle sig i overensstemmelse med dets natur og væsen.

Vores pædagogiske læringsmiljø i Skovbrynet er baseret på en vekslen mellem den frie leg, hvor barnet bruger de materialer og det legetøj der er til rådighed og i fri fantasi og i samspil med de øvrige børn udlever og gennemfører de leg, som de har sat sig for. Med al deres livsmod og kraft kaster de sig ud i dagens opgave: at lege frit og som en vekslen deltage i de voksen-styrede samlinger. Med styring skal forstås ansvarstagen. Den voksne tager ansvar for den samlede børnegruppe i for eksempel sanglegen, hvor alle er deltagende med hver deres gemyt, temperament og aldersbetingede muligheder. Den lille 3 årige træder måske ikke frem og stiller sig i kredsen som en ridder eller prinsessen på slottet, men kan derimod roligt og trygt betragte den 5 årige der friskt og frejdigt melder sig. Vi har alle muligheder for i de fælles samlinger, at kunne evaluere på det enkelte barns udvikling og trivsel og justere på sange, lege og initiativer, så de imødekommer børnenes individuelle behov. Så sangleg er for den voksne ikke ”bare” sangleg – men et af de fineste pædagogiske værktøjer vi har til vores rådighed.

Det lille barn fra 0-7 år møder verden i tillid og taknemmelighed – vi skal møde barnet hvor det er og her træder vi ofte tilbage i ærefrygt over barnets umiddelbare og kompetente tilgang til dagen. Det er vigtigt at barnet i den frie leg får muligheden for at udfolde eget initiativ og pleje fantasi og formkraft – og at den voksne i den frie leg er observerende og samtidig beskæftiger sig med efterlignelsesværdige opgaver i hus og have. Det er hele essensen af den frie leg; at barnet føler sig trygt og fri til leg og læring uden for megen voksen-styring. Samtidig er det vigtigt for børnegruppen som samlet organisme, at have en mulighed for at pleje fællesskabsfølelsen i de fælles samlinger ved morgensang/sangleg, spisestunder, eventyr, og de mindre enheder, hvor der arbejdes med huslige og håndværkssysler inde og ude. Her kan en mindre gruppe være samlet og barnet oplever hvorledes gruppen lukker sig om opgaven og åbner sig når en ny interesseret kommer til og instrueres af den voksne.

TOP