Værdier

Skovbrynet er et antroposofisk hus med en klar pædagogisk linje og en klar holdning til det gode barneliv og det gode samarbejde.

Vi arbejder dedikeret med den steinerpædagogiske impuls i kollegiet og det arbejde er forudsætningen for, at vi som kollegie og hus fortsat kan være i trivsel og udvikling.

Vi har et tæt og godt samarbejde med Odense kommune og med de eksterne konsulenter de stiller til rådighed omkring: ergo/fys, tale/høre og småbørnspsykolog.

Vi stiller krav til os selv som kollegie om, altid at være åbne og nysgerrige på det pædagogiske arbejde både i Steiner regi og det alment pædagogiske.

Vi er et hus der vægter:
  • Rytme i barnets dag, uge, måned og år.
  • Årstidsfester og de læreplans temaer der ligger i forberedelsen af disse.
  • Biodynamisk/økologisk mad og madlavning med børnenes deltagelse som primær fokus.
  • En I Pad-fri hverdag for børn og voksne i de timer barnet er i vores hus.
  • En tydelig ledelse og et kompetent og tydeligt kollegie, der i tæt samarbejde skaber rammen for husets børn og voksne.
  • En engagerende og kompetent forældre- og institutions bestyrelse, der arbejder tæt for forældrekredsen og husets bedste.
  • Åben og tillidsskabende dialog og samarbejde mellem forældre, kollegie, bestyrelser og leder.
  • Kompetence udvikling og selvopdragelse.
  • TOP