Forældrebetaling og takster

Skovbrynet er en privat institution, som drives med driftoverenskomst med Odense Kommune efter §11a i Lov og Social Service. Det tildelte tilskud er mindre end det kommunen tilbyder tilsvarende kommunale og selvejende institutioner.

Ved barsels- og forældreorlov kan der søges om deltidsplads. Dette skal der søges om ved Odense Kommune: https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/pasning/ansoeg-om-deltidsplads-ved-barselsorlov

Priser fra 1. januar 2020.
En vuggestueplads koster i alt kr. 4.150,-

En børnehaveplads koster i alt kr. 2.690,-

En deltidsplads i vuggestuen koster i alt kr. 3400,-

En deltidsplads i børnehaven koster i alt kr. 2250,-

Prisen er inkl. fuld forplejning samt bleer i vuggestuen. for børnehaven er prisen inkl. fuld forplejning.

Taksterne øges med ca. 2 % hvert år til den 1. januar

Forældrebetalingen opkræves bagud via PBS til den 1. hverdag i måneden efter den måned, der betales for. Fx sker opkrævningen for januar den 1. hverdag i februar og for februar den 1. hverdag i marts og så fremdeles.

Juli måned er betalingsfri og derfor opkræves der ikke betaling 1. hverdag i august.

Betaling på anden vis end via PBS, opkræves et gebyr på kr. 50.

Der ydes søskendemoderation (også for maden) og økonomisk eller pædagogisk friplads efter kommunernes regler.
Skema til ansøgning om økonomisk- eller pædagogisk friplads kan rekvireres ved hjem-kommunen. Dette må gerne ske før barnet starter i Skovbrynet.

Depositum:
Samtidig med at en familie modtager bekræftelse af indmeldelse af et barn i Skovbrynet, opkræves 2000 kr. i depositum pr. familie. Depositum tilbagebetales, når man ikke længere har børn, der går i Skovbrynet.
Har man sagt ja tak til en plads i Skovbrynet og melder fra igen inden opstart, tilbagebetales depositum derimod ikke.

Ved spørgsmål til ovenstående, kontakt os venligst på: adm@skovbrynet-odense.dk

TOP